Eurofins Labtium Oy:llä on yli 30 vuoden kokemus maaperän, sedimenttien, lietteiden ja tuhkien analysoinnissa

Perinteisten ympäristönäytteiden lisäksi meillä on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta ja prosesseista tulevista tuhka- ja lietenäytteiden analysoinnista. Olemme olleet mukana hankkeissa, joissa on tutkittu lietteiden poltto-ominaisuuksia ja käyttöä lannoitteeksi.

Analyysivalikoimastamme löytyvät mm.

 • Alkuainemääritykset sisältäen kaikki raskasmetallit, arseenin ja REE-alkuaineet
 • Anionimääritykset
 • Hiili-, vety-, rikki-, typpi- ja fosforimääritykset
 • TOC
 • Hiilihydraatit
 • Lämpöarvo
 • Standardoidut liukoisuustestit

Erityyppisten maaperä-, liete- ja sedimenttinäytteiden esikäsittelyyn meillä on kattava valikoima erilaisia kuivaus- (ml. pakastekuivaus), murskaus-, jauhatus-, ositus-, seulonta- ja tuhkistusmenetelmiä. Alkuainemäärityksiin käytämme yleisimmin kuningasvesi- (modifioitu ISO-11466), HNO3-HF-HCl- (SFS-EN 13656) ja typpihappoliuotusta (US EPA 3051). Analysointi tehdään ICP-OES- tai ICP-MS-laitteistoilla ja elohopea CV-AFS-tekniikalla.

Pilaantunut alue – riski ympäristölle, terveydelle ja viihtyvyydelle

Määritämme PIMA-asetuksen mukaisesti maaperänäytteiden metallipitoisuuksien ja epäorgaanisten haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvot.

Palvelumme sisältää suuren joukon selektiivisiä heikkouuttoja (osittaisliuotuksia) joko yksivaiheisena tai peräkkäisinä uuttosarjoina. Heikkouuttojen avulla voimme selvittää alkuaineiden esiintymismuotoja, kemiallisia ominaisuuksia, faasisidonnaisuutta, kationinvaihtokapasiteetin (CEC), rikastumiskertoimen (Kd) sekä kohdealueen saastekuormitusta.

Käyttämiämme heikkouuttoja ovat mm:

 • pH-puskuroidut suolaliuosuutot
 • Ammoniumasetaattiuutto
 • Bariumkloridiuutto (CEC)
 • Hapan oksalaattiuutto
 • Kyllästysuutto (Kd)
 • SEM-AVS (Simultaneously extracted metals Acid volatile sulfide)

Opastamme sinua mielellämme valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopivat testit ja menetelmät.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!