Kasvien metallipitoisuudet indikoivat ympäristön laatua ja ympäristön muutoksia

Bioindikaattorit keräävät elinympäristöstään arvokasta tietoa. Nämä kasvikunnan näytteet sekä maaperän ja vesistöjen eliöt soveltuvat hyvin ympäristön pilaantumisen arviointiin.

Bioindikaattorit maaperän pilaantumisen arvioinnissa

Maaveden sisältämät metallit imeytyvät kasviin kasvukauden aikana, joten kasvin eri osia analysoimalla saadaan tietoa maaperän pilaantuneisuudesta, metallien levinneisyydestä ja voidaan seurata ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia. Tällä tavoin kerätty tieto soveltuu myös biogeokemialliseen malminetsintään.

Bioindikaattorit ilmansaasteiden arvioinnissa

Ilmansaasteiden leviämistä voidaan arvioida mm. sammalien ja jäkälien avulla analysoimalla joko elävää kasvustoa tai ripustamalla sammalesta valmistettuja palloja tutkittavalle alueelle. Sammalpallomenetelmä soveltuu esimerkiksi teollisuuden ja jätteenpolttolaitosten raskasmetallipäästöjen seurantaan.

Labtiumilla on laaja kokemus parhaiden käsittelymenetelmien valinnasta sekä herkät laitteistot haitallisten metallien ja alkuaineiden mittaamiseksi sekä kasvi- että eliöpräisistä bioindikaattorinäytteistä; sammalista, jäkälästä, neulasista, varvuista, marjoista, sienistä, madoista, kaloista jne.

Käyttämiämme analysointimenetelmiä ovat yleisimmin:

  • Typpihappoliuotus mikroaaltouunissa (EPA 3051) ja mittaus ICP-MS- tekniikalla
  • Orgaanisen materiaalin tuhkaus, liuotus kuningasvedellä (SFS-ISO 11466) ja mittaus ICP-MS-tekniikalla

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!