Tuoteturvallisuus (REACH ja RoHS)

Eurofins Labtium Oy:n palveluiden avulla voit varmistaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, kuten piirilevyt, (RoHS-direktiivi) sekä ihokontaktituotteiden, kuten korut ja kellot, (REACH-asetus) turvallisuuden haitta-aineiden osalta. Tarjoamme RoHS- ja REACH-testausta kaikille alan toimijoille: valmistajista maahantuojiin ja jakelijoihin. Asiakas saa itselleen Espoon laboratorioon toimittamastaan tuote-erästä nopeasti ja luotettavasti raportin.

Testauksen edut:

  • Varmistaa tuotteiden RoHS-direktiivin / REACH-asetuksen mukaisuus ja välttyä ikäviltä tuotteiden takaisinvetotoiminnoilta.
  • Osoitus vastuullisuudesta ja luotettavuudesta
  • Merkki puolueettomasta laadunhallinnasta
RoHS-haitta-ainetestaus

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden haitta-aineita rajoitetaan RoHS-direktiivillä. Rajoitus koskee suurinta osaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kuten leluja, vapaa-ajan laitteita, sähkökäyttöisiä työkaluja, IT-laitteita, kuluttajaelektroniikkaa, piirilevyjä, kodinkoneita, kelloja ja valaisimia.

Labtiumin palveluiden avulla voidaan varmistua tuotteiden RoHS-rajoitettujen aineiden, kuten kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja bromattujen palonestoaineiden pitoisuuksista. Kattavan kokemuksemme ansiosta voimme valita tarkoituksen mukaiset analyysit. Valmistajille olennaista on tuotantoprosessin laadunhallinta, jossa tuemme muun muassa nopealla ja tarkalla komponenttien materiaalien testauksella. Maahantuojille varmistamme, että tuotteet täyttävät direktiivin vaatimukset ja maahantuojan omat laatuvaatimukset. Testaamme standardin ICE 62321 periaatteiden mukaisesti puolueettomasti ja asiantuntevasti. Voimme testata suuriakin eriä.

Vaarallinen aineEnimmäispitoisuus, p-%
Kadmium0,01
Lyijy0,1
Elohopea0,1
Kuudenarvoinen (VI) kromi0,1
Bromatut palonestoaineet0,1

RoHS-direktiivi. Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Terveydelle vaaralliset metallit ihokontaktituotteissa

Korujen tulee olla käyttäjilleen turvallisia, toisin sanoen ne eivät saa sisältää terveydelle vaarallisia metalleja. Tällaisten metallien käyttöä rajoitetaan REACH:ssa, eli EU:n kemikaalilaissa. Rajoituksia on asetettu karsinogeenisen kadmiumin, kosketusallergiaa aiheuttavan nikkelin ja viimeisimpänä lyijyn käytölle. Nämä rajoitukset koskevat kaikkia ihokontaktituotteita kuten koruja, kelloja, silmälaseja, nappeja, vetoketjuja.

Nikkelille allergisoituminen on hyvin yleistä, ja siksi REACHissa on rajoitettu nikkelin käyttöä iholla pidettävissä materiaaleissa kuten koruissa ja napeissa. Raja-arvot ovat asetettu tuotteista vapautuvan nikkelin määrälle. Nikkeliä ei saa irrota enempää kuin 0,5 μg/cm2 viikossa. Lävistyskoruissa (esim. korvakorun tappi) raja-arvo on 0,2 μg/cm2.

Kadmiumpitoisuuden on koruissa oltava pienempi kuin 0,01 painoprosenttia.

Lyijypitoisuuden on koruissa oltava pienempi kuin 0,05 painoprosenttia

REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. Nikkeli (EY) N:o 1907/2006 liite XVII, nimike 27.

Kysy lisää

Satu Korteniemi
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 050 542 2923
satu.korteniemi@labtium.fi
Jenni Sipi
Jalometallitarkastaja
Puh. 050 412 9717
jenni.sipi@labtium.fi
Kysy tarjousta!