Labtium on ensimmäisiä akkreditoituja geoanalyyttisiä laboratorioita maailmassa. Laboratoriomme on ollut akkreditoitu vuodesta 1994

Labtium osallistuu säännöllisesti geolaboratorioiden välisiin vertailukokeisiin (esim. Geostats, PTP-MAL ja Geo-PT) sekä kaupallisten, geologisten referenssinäytteiden sertifiointiohjelmiin (esim. AMIS ja CDN-laboratories). Laboratorion suoriutumista voi luotettavimmin arvioida näiden vertailujen perusteella. Nämä tulokset muodostavat perustan laboratorion menetelmien ja prosessien jatkuvalle kehitttämiselle. Vertailukokeiden tulokset ovat pyynnöstä asiakkaidemme käytössä.

Koska monet asiakkaistamme ovat kanadalaisia yhtiöitä, Labtium osallistuu vapaaehtoisesti myös vertailukokeisiin, joita järjestetään kanadalaisille, akkreditoiduille geolaboratorioille (PTP-MAL). Näin voimme osoittaa asiakkaillemme suoriutumisemme kanadalaisten laboratorioiden akkreditointivaatimusten mukaisesti (CAN-P-1579).

Tarkistusanalyysit

Labtium on laajasti tunnettu yhtenä parhaiten suoriutuvista laboratorioista näissä vertailukokeissa ja siten myös täydellisesti sopivan referenssilaboratorioksi check assay -analyyseille, joilla voidaan tarkastaa kaivos- tai malminetsintäyhtiön käyttämän ensisijaisen laboratorion suoriutumista.

Vertailumateriaalien valmistus

Valmistamme ja sertifioimme myös räätälöityjä esiintymäkohtaisia vertailumateriaaleja, joita asiakas voi käyttää laadunvalvontanäytteinä omassa malminetsintäprojektissaan tai malmiarvioinnissa.

Lisätietoa laatujärjestelmästämme  ja akkreditoinnistamme (katso Akkreditointi).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!