Vuosikymmenien petrologisen analytiikan osaaminen kivilajien geokemiallisiin tutkimuksiin

Kokokivianalyysit tehdään käyttäen tarkkoja menetelmiä ja analyysilaitteiden viimeisintä teknologiaa (XRF-, ICP-OES-, ICP-MS-laitteet).

Pääalkuaineet, minorit ja hivenalkuaineet määritetään aaltodispersiivisellä röntgen fluoresenssitekniikalla (WD-XRF). Näytteet jauhetaan volframikarbidipannussa menetelmä 175X)

XRF-analyysi voidaan täydentää harvinaisten maametallien ja muiden hivenalkuaineiden määrityksellä totaaliliuotuksella ja ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikalla (menetelmä 307M).

Joissakin projekteissa haettua alkuainetta tai komponenttia ei voi analysoida laajoissa analyysipaketeissa, vaan joudutaan käyttämään yksittäisiä menetelmiä, esim. rikki- , hiili- , halogenidi- ja elohopea-analyysit. Myös eräät näytteiden fysikaaliset ominaisuudet voidaan määrittää laboratorioanalyysien avulla: hehkustushäviö (LOI), tiheys, magnetisoituminen (magnetiitin määrä). (Katso Lisäanalyysit).

Petrologisiin analyyseihin suosittelemme myös S- ja C- analyysiä (810L ja 811L) sekä hehkutushäviön määritystä (813G), jotta kaikki komponentit, jotka vaikuttavat summapitoisuuteen voidaan huomioida.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!