Voimme räätälöidä koko esikäsittelyprosessin käyttäen monipuolisia murskaus-, ositus - ja jauhatusmenetelmiämme

Kuivaus

Kairausnäytteet kuivataan aina riippumatta siitä, miten näytteet on käsitelty aikaisemmin (menetelmät 10 ja 12). Poikkeuksellisen märät ja suuret näytteet (RC- ja soijanäytteet jne.) vaativat pidempää kuivautusta korkeassa lämpötilassa (menetelmä 14).

 

Murskaus

Vakiomenettely on suora yksivaiheinen hienomurskaus leukamurskaimilla (menetelmä 31; partikkeleiden nimelliskoko > 70 % < 2 mm), ositus tarkkuusrännijakolaitteella (menetelmä 35) ja ositetun osanäytteen jauhaminen (menetelmät 40 ja 50). Tämä on sopiva menetelmä, jos murskattua materiaalia tarvitaan arkistointiin tai muuhun jatkokäsittelyssä. Mikäli tarvitaan enemmän kuin 4 ositusta, ositetun osanäytteen edustavuutta ei voida enää luotettavasti taata. Myös hienomurskaus partikkelikokoon >90%

Jos näytteessä on näkyvää kultaa ja/tai näyte on epätavallisen suuri tai heterogeeninen, suosittelemme murskausta 5–10 mm:n partikkelikokoon (menetelmä 30) ja koko murskatun näytteen jauhatusta (menetelmä 50) käyttäen Essa LM5 -jauhimia. Tällöin maksimi näytepaino on 3.5 kg.

Jos murskattua näytettä tarvitaan arkistointiin tai muuhun jatkokäsittelyyn, murskattu aines voidaan tällöinkin osittaa kahteen (esimerkiksi 1–2 kg) jakeeseen (ositus rännijakolaitteella, menetelmä 35) – yksi jae varastoon (rejekti) ja toinen jauhatukseen (menetelmä 50). Myös jos näytteen koko ylittää 3.5kg, on näyte ositettava ennen jauhatusta menetelmällä 50.

 

Ositus

Useimmissa tapauksissa murskatun näytteen kokoa joudutaan pienentämään seuraavaa, jauhatusvaihetta varten. Tämä näytteen ositus tehdään tavallisesti tekemällä toistuvasti näytteen jakoa kahteen osaan rännijakolaitteella (menetelmä 35; Jones riffle spiltter). Ositusten lukumäärä riippuu alkuperäisen näytteen ja jauhatusnäytteen koosta.

Ositus voidaan tehdä myös pyörivällä jakolaitteella (menetelmä 37) tai ns. matt-rolling tekniikalla (menetelmä 36).

 

Jauhatus

Kivinäytteen jauhaminen aiheuttaa aina väistämättä kontaminaatiota, koska jauhinpinnoilta irtoaa metalleja pieninä määrinä. Kontaminaatioon määrään vaikuttavat muun muassa jauhinpintojen materiaali (kovuus, metalliseos), näytteen kovuus, jauhamisaika jne. Jauhatusmenetelmä on valittava siten, että se vastaa parhaiten asiakkaan vaatimuksia.

Esimerkkejä Labtiumin käyttämistä jauhinpannumateriaaleista ja niiden aiheuttamasta kontaminaatiosta:

  • Hiiliteräs (< 0,2 % Fe, ei perusmetalleja)
  • Karkaistu teräs (< 0,2 % Fe, pieninä määrinä Mn, Ni, Cu, Cr, Co)
  • Kromiteräs (enintään 200 ppm Cr, < 0,2 % Fe, erittäin pieninä määrinä Mn, Cu, Co)
  • Volframikarbidi (W, Co)
  • Agaatti (Si)

Edellisen näytteen aiheuttaman kontaminaation (muistiefekti) minimoimiseksi kaikkien Labtiumin jauhatusmenetelmien hintaan sisältyy jauhinpintojen puhdistaminen näytteiden välillä (jauhaminen kvartsiitilla). Jauhimet ja leukamurskaimet puhdistetaan paineilmalla ja harjoilla jokaisen näytteen välillä.

 

Asiakas on velvollinen tiedottamaan Labtiumia , jos laboratorioon toimitettavat näytteet sisältävät terveydelle tai ympäristölle haitallisia komponentteja tai mineraaleja (kuten asbesti ja muut kuitumaiset mineraalit, radioaktiiviset näytteet). Labtium on oikeutettu keskeyttämään näytteiden käsittelyn, jos tällainen riski havaitaan. Käsittelyä voidaan jatkaa vasta kun riski voidaan eliminoida esim. menettelytapoja muuttamalla.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!