Tarjoamme kullekin malminetsintähankkeelle parhaiten soveltuvan esikäsittelypaketin

Eurofins Labtium Oy tarjoaa myös kaksi vaihtoehtoista esikäsittelypakettia. Toinen paketti mahdollistaa suuren jauhettavan näytteen (max 3.5kg) ja toinen on tarkoitettu pienille näytteille.

 

MAN 2

MAN2 -pakettia suositellaan erityisen pienille näytteille tai joissa arvomineraalin oletetaan esiintyvän homogeenisesti (partikkelikoko pieni). Tyypillisiä näytteitä ovat rauta – ja perusmetallimalmit.

Paketti koostuu suorasta yksivaiheisesta hienomurskauksesta (Boyd- tai Terminator-murskain) nominaaliseen partikkelikokoon >70%

Pienten näytteiden käsittelyyn voidaan käyttää vain tätä pakettia.

Jauhatus voidaan tässä paketissa tehdä myös puoliautomaattisella jauhatuslaitteella.

XRF- analyysien briketöintijauhatus sekä petrologisten näytteiden jauhatus tehdään volframikarbidi-pannussa (menetelmä 43).

 

MAN 1

MAN1 -pakettia suositellaan näytteille, joissa arvomineraalilla on poikkeuksellisia ominaisuuksia (karkea partikkelikoko, suuri tiheys jne.) aiheuttaen mahdollisen heterogeenisen jakautumisen näytteessä. Tätä ongelmaa voidaan pienentää jauhamalla koko laboratorionäyte (max 3.5kg). Tyypillisiä näytteitä ovat karkeaa kultaa sisältävät näytteet.

Koko näyte (max. 3.5kg) murskataan (menetelmä 30) ja jauhetaan kokonaisena Essa LM5 -jauhinmyllyssä (menetelmä 50), jolloin vältetään osituksen mahdollisesti aiheuttama edustavuuden huononeminen. Jauhatuksen jälkeen alinäytteenotto tapahtuu suoraan pannusta ilman näytteen jatkokäsittelyä. Alinäytteenotto voidaan myös tehdä tarvitessa matt-rolling tekniikalla (menetelmä 36).

 

MAN1B

Jos näytteen koko ylittää 3,5kg, näyte joudutaan hienomurskaamaan (31) ennen ositusta (35).

Samoin jos mursketta tarvitaan tulevia tarpeita varten (esim. rikastuskokeet), hienomurskattu näyte (31) ositetaan kahteen osaan rännijakolaitteella (35) ja toinen osa säilytetään palautettavaksi asiakkaalle.

Manuaalinen näyte-esikäsittelyprosessi voidaan myös räätälöidä Labtiumin yksittäisistä esikäsittelymenetelmistä.

Kaikissa Eurofins Labtium Oy:n käyttämissä manuaalisissa jauhatusmenetelmissä jauhinpannu ja – kiekko puhdistetaan jokaisen näytteen jälkeen jauhamalla kvartsiittimursketta.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan Labtiumia, jos laboratorioon toimitettavat näytteet sisältävät terveydelle tai ympäristölle haitallisia komponentteja tai mineraaleja (kuten asbesti ja muut kuitumaiset mineraalit, radioaktiiviset näytteet). Labtium on oikeutettu keskeyttämään näytteiden käsittelyn, jos tällainen riski havaitaan. Käsittelyä voidaan jatkaa vasta kun riski voidaan eliminoida esim. menettelytapoja muuttamalla.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!