Analysoitavan fraktion valinta maaperä (moreeni)- ja sedimenttinäytteiden analysoinnissa on harkittava huolella perustuen hankkeen tavoitteisiin ja etsittäviin komponentteihin

Maaperänäytteille (moreeni) suosittelemme kuivausta 70 °C:ssa (menetelmä 10) ja seulontaa hienoon fraktioon < 0.06 mm (menetelmä 24). Jos näytteistä on tarkoitus määrittää elohopea tai muita haihtuvia komponentteja, täytyy kuivauksessa käyttää alhaisempaa lämpötilaa. Korkeassa lämpötilassa kuivaus aiheuttaa myös rautapitoisten mineraalien hapettumista sekä muita faasimuutoksia, jotka vaikuttavat alkuaineiden mobilisuuteen.
Myös muita fraktiota (esim. < 0.125 < 0.25 < 0.5 mm) voidaan erottaa seulonnassa asiakkaan tarpeiden mukaan. Jos näytteestä seulotaan karkeaa fraktiota analyysiin, on tehtävä myös jauhatus näytteen homogeenisuuden takaamiseksi (menetelmä 40).

Seulonnassa voidaan myös käyttää useita seuloja päällekkäin, jolloin saadaan erotettua eri fraktiot (esim. <0.06, 0.06-0.5, 0,5-2.0, >2mm) jatkotutkimuksiin tai karkean fraktion kivien kivilajimäärityksiin moreenin alkuperän selvittämiseksi.

Joissakin tapauksissa koko näyte (rapakallio) voidaan jauhaa tai seuloa karkeampaan fraktioon ja murskata tai jauhaa.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan Labtiumia , jos laboratorioon toimitettavat näytteet sisältävät terveydelle tai ympäristölle haitallisia komponentteja tai mineraaleja (kuten asbesti ja muut kuitumaiset mineraalit, radioaktiiviset näytteet). Labtium on oikeutettu keskeyttämään näytteiden käsittelyn, jos tällainen riski havaitaan. Käsittelyä voidaan jatkaa vasta kun riski voidaan eliminoida esim. menettelytapoja muuttamalla.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!