Laatu alkaa näyte-esikäsittelystä

Huonosti toteutettu näytteen esikäsittely on virheellisen näytteenoton jälkeen suurin virheiden lähde malminetsinnässä tai malmiesiintymän malmivarannon arvioinnissa. Siksi esikäsittelymenetelmät tulisi valita yhtä huolellisesti kuin varsinaiset analyysimenetelmätkin
Näytteiden huolellisen esikäsittelyn tavoitteena on valmistaa suuresta kenttänäytteestä edustava ja tarkoituksenmukainen analyysinäyte (yleensä noin 100–150 g). Esikäsitellyn näytteen pitää olla partikkelikooltaan niin hieno, että tutkittava alkuaine tai isäntämineraali on vapaa matriisistaan ja jakautunut tasaisesti näytteeseen siten, että laboratorionäyte edustaa riittävän hyvin alkuperäisen kenttänäytteen keskimääräistä pitoisuutta. Tämä on erityisen tärkeää pitoisuudeltaan pienillä malmityypeillä (esim. Au ja PGE:t), joissa malmipitoisuuden aiheuttavien mineraalipartikkeleiden määrä on aina pieni.

Eurofins Labtium Oy:n asiakkaana voit valita useista esikäsittelypaketeistamme (sisältäen murskauksen, osituksen, jauhatuksen ja rejektien pakkauksen) tai räätälöidä Eurofins Labtiumin yksittäisistä esikäsittelymenetelmistä kullekin näytetyypille ja projektille parhaiten soveltuvat menetelmät.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan Eurofins Labtiumia , jos laboratorioon toimitettavat näytteet sisältävät terveydelle tai ympäristölle haitallisia komponentteja tai mineraaleja (kuten asbesti ja muut kuitumaiset mineraalit, radioaktiiviset näytteet). Eurofins Labtium Oy on oikeutettu keskeyttämään näytteiden käsittelyn, jos tällainen riski havaitaan. Käsittelyä voidaan jatkaa vasta kun riski voidaan eliminoida esim. menettelytapoja muuttamalla.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!