Analyysituloksia joudutaan usein täydentämään alkuainekohtaisilla analyysimenetelmillä tai faasianalyyseillä.

Usein haluttua alkuainetta tai komponenttia ei voida analysoida laajoissa analyysipaketeissa, vaan määritys joudutaan tekemään yksilöllistä menetelmää käyttäen, esim. rikki-, hiili-, halogenidi-, elohopea-analyysit. Myös eräät näytteiden fysikaaliset ominaisuudet voidaan määrittää laboratorioanalyysien avulla: hehkutushäviö (LOI), tiheys, magnetisoituminen (magnetiitin määrä).

Jo malminetsintäprojektin varhaisessa vaiheessa tarvitaan tietoa arvoalkuaineen pitoisuuksista eri mineralogisissa faaseissa, esim. kuparin ja nikkelin esiintymisestä sulfideissa ja oksideissa tai karbonaattisen ja ei-karbonaattisen hiilen pitoisuuksista. Näihin tarkoituksiin Labtium tarjoaa erilaisia kemiallisia faasianalyysejä.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!