Luotettava jalometallien analysointi on tärkeä osoitus laboratorion pätevyydestä

Kulta ja platinaryhmän alkuaineet (PGE)

Kullan, palladiumin ja platinan analysointi malminäytteistätehdään klassisella Pb-Fire Assay-menetelmällä käyttäen joko 25g tai 50g:n alinäytettä (704/705). Alkuainemääritykset voidaan tehdä useammalla tekniikalla (FAAS, ICP-OES, gravimetrinen) riippuen käyttötarkoituksesta ja pitoisuusalueesta. Jos määritetään Au, Pd ja Pt suositelemme analyysiä tehtäväksi ICP-OES- tekniikalla (704P/705P).

Fire Assay- sulatus on erittäin herkkä näytematriisin aiheuttamille häiriöille – erityisesti tämä pätee malminäytteille, joissa häiritsevien komponenttien määrät voivat olla korkeita. Näiden häiriöiden hallitseminen vaatii laboratoriohenkilökunnalta vahvaa kokemusta. Eritysesti näytteet, joissa on korkeita pitoisuuksia grafiittia, S, As, Te, Se, Ni, Cu vaativat usein sulateseoksen modifiointia. Kuitenkin joissakin tapauksissa joudutaan käyttämään alkuperäisestä tilauksesta poiketen alhaisempaa näytepunnitusta

Gravimetrinen määritys (704G) soveltuu parhaiten korkean kultapitoisuuden (>50ppm) malminäytteille. Rikasteille suosittelemme menetelmää 740G.

Syanidiliukoisen kullan määritykseen suosittelemme Labtiumin menetelmää 236A . Syanidiuutossa käytetään PAL1000 -laitteistoa joka mahdollistaa näytemurskeen, soija- ja maaperänäytteen samanaikaisen jauhatuksen ja syanidiuuton (Assay Tabs™ -reagenssi). Syanidiuuton aikana näyte jauhaantuu teräskuulien avulla, joten kullan liukeneminen on paljon tehokkaampaa kuin perinteisellä Bottle-roll- syanidiuuttolla. Grafiitti, orgaaninen aines ja sulfidimineraalit häiritsevät kullan liukenemista. Vapaan kullan määrä voidaan analysoida myös perinteisellä Bottle-roll tekniikalla käyttäen Assay Tabs™ -reagenssia (235A). Tässä menetelmässä näyte täytyy kuitenkin jauhaa ennen uuttoa. Näillä menetelmillä saadut tulokset vastaavat rikastusteknisiä CIP- ja CIL-menetelmiä ja tukevat siten metallista kultaa sisältävien malmien rikastusteknistä testausta. Menetelmä ei sovellu refraktorista kultaa sisältävien malmien kokonaiskullan määritykseen.

Muita kullan määrityksessä käytettyjä erillismenetelmiä ovat mm. screen fire assay karkean kullan osuuden määritykseen, diagnostiset uutot määritettäessä kullan esiintymistä eri mineralogisissa faaseissa sekä vapaan ja refraktorisen kullan määritys, jossa syanidiuuton jälkeen luotusjäännös analysoidaan Fire Assay-tekniikalla (Katso Kemialliset faasianalyysit).

 

Hopea

Paras menetelmä hopean analysointiin on kuningasvesiliuotus yhdistettynä määritykseen joko FAAS- (510A/514A) tai ICP-OES- (510P/514P) tekniikalla. Hopean liukoisuudessa on matriisista riippuen rajoituksia korkeilla pitoisuuksilla (Ag > 200ppm). Fire Assay ja gravimetrinen määritys (704G) takaavatkin edustavamman näytekoon ja paremman tarkkuuden malmipitoisuuksilla (Ag > 50ppm). Metallisen kullan lisäksi syanidiuuttoa menetelmillä 235A ja 236A voidaan käyttää metallisen hopean ja elektrumin sisältämän hopean määritykseen.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!