Kaikki Suomen geokemiallisen kartoituksen jalometallianalyysit on tehty Labtiumissa

Jalometallien (Au, Pd ja Pt) geokemialliseen etsintään suosittelemme kuningasvesiliuotusta ja analysointia joko ICP-MS-tekniikalla tai GFAAS-tekniikalla Hg-kerasaostuksen jälkeen (menetelmät 515U, 520U ja 521U; 5 g alinäyte). Näin saavutamme ppb-tason määritysrajat, jolloin anomaaliset pitoisuudet erottuvat selkeämmin taustapitoisuuksista. Vaihtoehtoisesti voimme käyttää lisäksi suurempaa näytepainoa (20 g; menetelmä 522U). Menetelmät soveltuvat ei-mineralisoituneille maaperä- ja sedimenttinäytteille.

Etenkin kullan geokemiallisessa etsinnässä nk. pathfinder-alkuaineet antavat lisätietoa kullan levinneisyydestä sekundäärisiin ympäristöihin ja auttavat mineralisaatiotyypin luokittelussa. *Nurmi et al. totesivat, että tärkeimmät alkuaineet prekambristen mesotermaalisten kultaesiintymien etsinnässä ovat: Au, Te, Bi, As, Ag, W ja Se.

Labtium tarjoaa kullan etsintään useita vaihtoehtoja yhdistämällä tapauskohtaisesti eri liuotus-, rikastus- ja laitetekniikoita optimaalisimpien määritysrajojen takaamiseksi sekä jalometalli- että pathfinder-alkuaineiden osalta.

Jalometallianalytiikan geokemiallisen etsinnän menetelmät eivät sovellu mineralisoituneille näytteille.

Koska geokemialliset menetelmät optimoidaan yleensä suurelle määrälle alkuaineita alhaisilla määritysrajoilla, on niillä analyyttisia rajoituksia erittäin korkeilla pitoisuuksilla, joten laboratorio on määritellyt pitoisuusylärajan alkuainekohtaisesti. Kun tämä pitoisuus ylittyy, tulisi käyttää malmianalytiikkaan soveltuvia menetelmää. Jalometallien analyysiin tulisi käyttää tällöin klassista Fire Assay-menetelmää (menetelmät 704P/705P).

*Nurmi P.A., Lestinen, P. and Niskavaara, H. (1991).Geochemical Characteristics of mesothermal gold deposits in Fennoscandian Shield and a comparison with selected Canadian and Australian deposits. Geological Survey of Finland,Bulletin 351,Espoo 1991.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!