Labtiumin automatisoidut näyte-esikäsittely- ja XRF-linjat mahdollistavat myös NORM-näytteiden analysoinnin

Uraanianalyyseihin Eurofins Labtium tarjoaa eri vaihtoehtoja:

Tavallinen kuningasvesiliuotus ja ICP-OES – analyysi soveltuvat mm. uraniniittiä sisältäville malminäytteille. Labtium menetelmät  510P ja 511P laajennettuna lisäalkuaineilla  (esim. U, Th) soveltuu näihin analyseihin. Malmiarviossa ei yleensä refraktorisissa mineraaleissa olevan uuraanin pitoisuus ole tarpeellinen.

Jos esim. geokemiallisen malminetsinnän tarpeisiin tarvitaan alhaisempia määritysrajoja voidaan käyttää analysointiin ICP-MS-tekniikka  (511PM)

Näytteet, joissa on korkeat pitoisuudet uraania tai halutaan määrittää uraanin kokonaispitoisuus (myös refraktorinen uraani) analysoidaan XRF-tekniikalla näytepuristeesta (175X) tai natriumperokside-sulatteesta ICP-MS-tekniikalla (720PM).  Myös lähes-totaali-happoliuotuksia voidaan käyttää (306PM and 307M).

Asiakas on velvollinen tiedottamaan Labtiumia , jos laboratorioon toimitettavat näytteet sisältävät terveydelle tai ympäristölle haitallisia komponentteja tai mineraaleja (kuten asbesti ja muut kuitumaiset mineraalit, radioaktiiviset näytteet). Labtium on oikeutettu keskeyttämään näytteiden käsittelyn, jos tällainen riski havaitaan. Käsittelyä voidaan jatkaa vasta kun riski voidaan eliminoida esim. menettelytapoja muuttamalla.   

NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) -näytteille  Labtium tekee säteilyn annosnopeuden mittauksen. Laboratorio ei vastaanota näytteitä, jotka ylittävät Labtiumin määrittelemän maksimiannosnopeuden. Kaikki asiakkaan näytemateriaali (analyysinäytteet, murskeet ja jauheet) palautetaan heti analysoinnin jälkeen asiakkaalle.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!