Rautamalmien etsintään Eurofins Labtium Oy tarjoaa kemiallisten analyysien lisäksi alustavaa hyödynnettävyystestausta

Rautamalmien etsintää tarjoamme useita analyysivaihtoehtoja sekä eri fysikaalisten ominaisuuksien määritystä.

XRF -analyysi  jauhepuristeesta (175X) on tarkka menetelmä, jolla voidaan määrittää pääkomponenttien lisäksi laaja valikoima hivenalkuaineita. Labtiumin RRFP -korjausohjelma mahdollistaa näiden komponenttien määrityksen samasta mittauksesta.

Natriumperoksidi -sulatteella ja ICP-OES-analyysillä  (720P) saadaan myös pääkomponenttien (paitsi Na) lisäksi laaja valikoima hivenalkuaineita.

Kemiallisten analyysimenetelmien avulla saadaan tietoa kokonaisrautapitoisuuksista. Kuitenkin rauta voi esiintyä rautamalmeissa eri mineraaleissa kuten magnetiitti, hematiitti, götiitti, limoniitti, sideriitti samoin kuin silikaateissa sekä sulfideissa (esim IOCG -malmit). Tieto raudan pitoisuudesta näissä eri mineralogisissa faaseissa on tärkeätä malmin hyödynnettävyyttä määritettäessä.

Magnetisoitumisen määrityksellä  (Satmagan; Method 891G) saadaan magnetiitin ja muiden ferromagneettisten mineraalien pitoisuus näytteessä. Tämä mittaus voidaan tehdä samasta näytejauheesta kuin kemialliset analyysit jo etsintäprojekti alkuvaiheessa tai malmiarviota tehtäessä.

Muita fysikaalisten ominaisuuksien mittausmenetelmiä ovat:

  • Ominaispainon määritys kaasupyknometrillä analyysijauheesta (830G).
  • Ferro-raudan (Fe2+ ) ja hehkutushäviön (LOI) määritys.

Labtium voi toteuttaa myös magnetiittimalmien alustavan hyödynnettävyystestauksen käyttäen  Davis Tube Recovery (DTR) -menetelmää  magnetiitin erottamiseen. Testinäytteiden syöte-, rikaste- ja jätenäyte analysoidaan sekä kemiallisesti että magnetiitin pitoisuus määritetään SATMAGAN mittauksella.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!