Refraktoristen malmien analysointiin käytettävät liuotus/hajoitusmenetelmät on valittava huolella

REE- ja muut refraktoriset malmit

Monet harvinaisten maametallien mineraalit ovat hyvin refraktorisia ja usein käytetyt liuotusmenetelmät eivät ole riittävän tehokkaita liuottamaan kvantitatiivisesti  kaikkia REE-mineraaleja/alkuaineita. Labtiumin käyttämä natriumperoksidisulate (720) on luotettavin menetelmä sekä keveiden että raskaiden REE-alkuaineiden totaalimäärityksiin.

Labtiumin ICP-MS-menetelmällä  720M saadaan kaikki REEt ja lisäksi joukko muita hivenalkuaineita (mm. U, Th, Nb, Ta), jotka liittyvät ko. tyyppisiin mineralisaatioihin. Yhdistettynä ICP-OES- mittaukseen voidaan määrittää pää- ja hivenalkuaineet (720PM).

Myös lähes-totaali-happoliuotuksia (menetelmät 306PM and 307M) voidaan käyttää huomioiden että jotkin REE-mineraalit eivät luotettavasti liukene kokonaan.

XRF -analyysiä jauhepuristeesta (175X) voidaan myös käyttää laajemmaksi analyysipaketiksi, jossa on mukana eräitä REE-alkuaineita.

Li-malmit, pegmatiitit ja fosfaattimalmit.

Labtium suosittelee joko natriumperoksidisulate-paketteja  (720P, 720M tai 720PM) tai XRF-analyysiä jauhepuristeesta (175X).

Fluoriittimalmit (CaF)

Fluori voidaan määrittää alhaisilla pitoisuuksilla (<2%) NaOH-sulatteen jälkeen ioniselektiivistä elektrodia käyttäen (menetelmä 725I). Korkeat F-pitoisuudet määritetään XRF-tekniikalla jauhepuristeesta (175X).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!