Korkealuokkaisia analyysejä malminetsintään ja malmivarojen määrittämiseen

Kuningasvesiliuotukseen perustava menetelmä 510P on taloudellinen vaihtoehto, jos vain perusmetallien malmimineraalien pitoisuuden määritys on tavoitteena. Menetelmä soveltuu kohtuullisen pitoisuuden malminäytteille. Menetelmän alkuainevalikoimaa voidaan tarvitaessa laajentaa (esim. Bi, Hg, Se, Te, Th, U, W; menetelmäkoodi 510PXx).

Eräiden alkuaineiden analyysitulosten käytössä on rajoituksia – korkeat Ag-pitoisuudet on tarkistettava menetelmällä  704G (katso Jalometallianalyysit). Myös korkeat Pb-pitoisuudet (>1%) suositellaan analysoitavaksi muulla menetelmällä. Näytteet joiden rikkipitoisuus ylittää 5% on myös analysoitava toisella menetelmällä (pyrolyyttinen menetelmä S-analysaattori; 810L).

Refraktoriset mineraalit (esim. krromiitti, magnetiitti, ilmeniitti, kolumbiitti, kassiteriitti) ja korkean pitoisuuden malminäytteet  (esim. Pb- , Zn-malmit) analysoidaan käyttäen natriumperoksidisulatetta ja monialkuaineanalyysiä ICP-OES-tekniikalla  (720P) tai XRF-analyysiä jauhepuristetta käyttäen (175X/179X). Näillä menetelmillä saadaan myös pääkomponenttien kokonaispitoisuudet. Harvinaiset maametallit (REE) ja muut harvinaiset alkuaineet voidaan myös analysoida natriumperoksidisulatteesta ICP-MS-tekniikalla  (720M) tai yhdistelmänä ICP-OES ja ICP-MS-tekniikalla  720PM.

Tietyt malmityypit ja alkuaineet voidaan myös analysoida käyttäen ns.  lähes-totaali-happoliuotuksia (neljä/kolmihappoliuotus) ja ICP-OES and ICP-MS –määrityksiä (306P ja 306PM tai 307M).

Jos tarvitaan korkealaatuisia perusmetallianalyysejä (esim. korkean pitoisuuden perusmetallien malmi – ja rikastenäytteet), voidaan käyttää suurempaa näytepunnitusta, perinteisiä tarkkuusmenetelmiä (mm. lasitavara) ja  ICP-OES-tekniikkaa (514P) tai yksittäisten alkuaineiden analyysiä  FAAS-tekniikalla (514A).

Alkuainevalikoimaa joudutaan monesti vielä täydentämään komponenteilla, joita ei voida määrittää näillä yhdistelmäpaketeilla, vaan joudutaan käyttämään alkuainekohtaisia, yksilöllisiä menetelmiä kuten rikki- , hiili- , Hg- , halogeniidianalyysimenetelmät, fysikaaliset parametrit kuten tiheys, LOI, magnetisoituminen jne. (katso Lisäanalyysit).

Jo malminetsintäprojektin varhaisessa vaiheessa tarvitaan tietoa arvoalkuaineen pitoisuuksista eri mineralogisissa faaseissa, esim. kuparin ja nikkelin esiintymisestä sulfideissa ja oksideissa tai karbonaattisen ja ei-karbonaattisen hiilen pitoisuuksista. Näihin tarkoituksiin Labtium tarjoaa erilaisia kemiallisia faasi-analyysejä (katso Lisäanalyysit).

Kysy tarjousta!