Labtium on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti malminetsinnän tarpeisiin kattavan näyte-esikäsittely- ja analyysipalveluvalikoiman

Eurofins Labtium Oy tarjoaa laajan valikoiman analyysi- ja asiantuntijapalveluja tukemaan kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä aina etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantovaiheeseen ja ympäristön seurantaan.

Asiakkaanamme voit valita sopivat menetelmät maaperä-, sedimentti-, kasvi- ja kivinäytteiden näyte-esikäsittelyyn.

Malminetsintänäytteille Eurofins Labtium Oy tarjoaa kahta eri tasoa analyysimenetelmiä: geokemiallisia analyysejä ja malmianalyysejä.

Jalometallien analysoinnissa kuningasvesiliuotus ja Fire Assay yhdistettynä eri analyysitekniikoihin ovat yleisimmin käytetyt menetelmät. Karkearakeisen, metallista kultaa (ns. Hippuefekti) sisältävien näytteiden analysointiin tarjoamme syanidiuuttoa PAL1000-laitteella, jossa jopa 1kg:n näyte voidaan käsitellä parantamaan näytteen edustavuutta.

Monialkuainepakettimme soveltuvat sekä geokemialliseen malminetsintään. ympäristögeokemiaan että perusmetalli-, uraani- ja rautamalmien analyyseille ja laadukkaille kokokivianalyyseille mukaan lukien kaikki platinaryhmän alkuaineet ja harvinaiset maametallit (REE).

Geologisten näytteiden analysointia varten tarjoamme erilaisia näytteen liuotus/hajoitusmenetelmiä:

  • Kuningasvesiliuotus geokemiallisille ja malmianalyyseille
  • Monihappoliuotus geokemiallisille ja malmianalyyseille
  • Natriumperoksidisulate refraktorisille ja korkean pitoisuuden malmeille ja rikasteille
  • XRF-analyysi petrologisille ja malminäytteille sekä teollisuusmineraaleille
  • Faasi- ja mineraaliselektiivisiä uuttoja
  • Yksittäisiä menetelmiä lisäalkuaineille ja fysikaalisille ominaisuuksille

Laitevalikoimamme on kattava ja uudenaikainen sisältäen mm. ICP-OES-, ICP-MS-, FAAS-, GFAAS- , XRF-, SC- ja Hg-analysaattoreita.

Eurofins Labtium Oy tarjoaa myös täyden valikoiman analyysipalveluja kaivoksille ja rikastamoille. Malminetsintä- ja grade control- analyysien lisäksi analysoimme myös sekä kiinteitä, lietemäisiä että liuosmaisia prosessinäytteitä malmin rikastuksen eri vaiheista. Samoin myös lopputuotteiden kauppa- ja riita-analyysejä (katso Kaivostoiminta).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!