Perusmetallianalyysejä rikastenäytteistä

Labtium tarjoaa laajan valikoiman perusmetallianalyysejä rikastenäytteille. Rutiinimenetelmänä tietyille perusmetalleille, esim. Ni ja Cu, suosittelemme savuavaa typpihappoliuotusta FAAS-mittauksella (Menetelmä 502A). Laajemman alkuainevalikoiman analyysille suosittelemme kuningasvesiliuotusta ICP-OES-mittauksella (Menetelmä 514P).

Labtium voi tarvittaessa myös tarjota arvometallien analysointia perinteisillä fotometrisillä, titrimetrisillä ja gravimetrisillä menetelmillä.

Metallien hyödyntämisessä voi olla tärkeää tietää alkuaineiden esiintyminen eri mineralogisissa faaseissa ja miten alkuaineet reagoivat uutoissa. Labtium tarjoaa erilaisia faasiselektiivisiä analyysejä, joita voidaan myös yhdistää sekventiaalisiksi uutosarjoiksi. Faasiselektiivisiä uuttoja ovat mm. vesiuutto, etikkahappouutto, syanidiuutto, suolahappouutto ym. Uuttopaketti voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sulfidisen nikkelin analysoimiseen syöte- ja jätenäytteissä Labtium tarjoaa ammoniumsitraatti-vetyperoksidi- ja bromi-metanoliuuttoja (Menetelmät 240P ja 250P). Kupari ja nikkeli oksidimineraaleissa voidaan analysoida rikkihappo-natriumsulfiittiuutolla.

Nopeaksi laajan alkuainevalikoiman totaalianalyysiksi suosittelemme röntgenfluoressenssi (XRF)-menetelmää. Analyysi tehdään puristeista ja tulosten laskentaan käytetään ainutlaatuista RR- fundamental parameter-ohjelmaa.

Labtiumin asiantuntijat auttavat mielellään löytämään sopivan menetelmän ja ratkaisun tarpeisiinne.

Kysy lisää

Mika Porento
Erikoisasiantuntija
Puh. 050 4759607
mika.porento@labtium.fi
Kysy tarjousta!