Labtiumilla on vankka kokemus jalometallianalyyseistä erityyppisistä näytematriiseista ja pitoisuustasoista

Labtium tarjoaa klassista Fire Assay-menetelmää kiinteiden rikastusnäytteiden Au, Ag, Pd ja Pt-analyyseihin. Menetelmä modifioidaan sopivaksi eri näytemateriaaleille ja pitoisuustasoille. Samoin riippuen pitoisuustasosta ja laatuvaatimuksista varsinainen analyysi tehdään käyttäen FAAS-, ICP-OES- tai gravimetristä tekniikkaa. Syöte- ja jätenäytteet analysoidaan tavallisesti FAAS- tai ICP-OES- tekniikalla (menetelmät 740A/P). Matalapitoiset rikasteet (esim. vaahdotusrikasteet) analysoidaan FAAS- tai gravimetrisellä tekniikalla (menetelmät 740A/G). Korkean pitoisuuden rikasteet (esim. painovoimarikaste) analysoidaan käyttäen alinäytteenottoon pyörivää pullojakolaitetta (rotary splitter), modifioitua sulateseosta ja gravimetristä määritystä (menetelmä 741G). Labtiumin asiantuntijat auttavat sopivien menetelmien valinnassa.

Alhaisemmat hopeapitoisuudet (<200ppm) voidaan analysoida myös kuningasvesiliuotuksen jälkeen FAAS- tai ICP-OES-tekniikalla .

Rikastamoille, joissa käytetään CIP- tai CIL-tekniikkaa, Labtium tarjoaa myös aktiivihiilen kultapitoisuuden määritystä (menetelmät 518P ja 744G). Menetelmällä 518P voidaan lisäksi tarvittaessa analysoida Ag, As, Cd, Co, Cu, Ni, Pb ja Zn.

Screen fire assay-tekniikalla  voidaan määrittää karkean kullan määrä näytteessä. 0,5kg:n näyte seulotaan murskauksen ja jauhatuksen jälkeen esim. 125 µm seulalla ja ylite/alite punnitaan. Alkuperäisen näytteen, koko ylitteen ja alitteen duplikaattianalyysi tehdään Fire Assay-tekniikalla. Painotetut pitoisuudet lasketaan molemmille fraktioille.

Vapaa metallinen kulta (ja hopea) voidaan analysoida syanidiuuton avulla (menetelmä 236A). Tarvittaessa uutosjännös kerätään talteen ja analysoimalla se saadaan määritettyä refraktorisen kullan määrä. Lisäksi tarkempi kullan esiintyminen eri mineralogisissa faaseissa voidaan määrittää peräkkäisillä ns. diagnostisilla uutoilla.

Kysy lisää

Mika Porento
Erikoisasiantuntija
Puh. 050 4759607
mika.porento@labtium.fi
Kysy tarjousta!