Arvometallien, pääalkuaineiden ja harmeiden nopea analyysi instrumentaalitekniikoilla

Mineraalien rikastusprosessin näytteiden monialkuaineanalyysit koostuvat eri liuotus/hajoitusmenetelmistä ja alkuaineiden määrityksestä instrumentaalisesti ICP-OES-, ICP-MS- tai XRF-tekniikoilla.

Perusmetallien monialkuaineanalyysiin suosittelemme kuningasvesiliuotusta ja ICP-OES-mittausta (menetelmä 514P). Hiveninä esiintyvät epäpuhtaudet ja harmeet  voidaan analysoida ICP-MS-tekniikalla (menetelmä 514M). Menetelmä soveltuu esim. sufidimalmien vaahdotusrikastuksen seurantaan.

Refraktoristen mineraalien rikastusnäytteiden analysointiin soveltuu natriumperoksidisulate ja ICP-OES-määritys (menetelmä 721P). Tämä menetelmä on vaihtoehtoinen myös korkean pitoisuuden sulfidirikasteille. REE- alkuaineiden ja eräiden muiden harvinaisten metallien määritykseen on käytettävä ICP-MS-tekniikkaa (menetelmä 721M).

Myös XRF-menetelmät soveltuvat prosessinäytteiden nopeaan monialkuaineanalyysiin. XRF-analyysimme tehdään tavallisesti jauhepuristeesta käyttäen RR-fundamental parametres-korjausohjelmaa (menetelmä 180X).

Labtiumin asiantuntijat auttavat sopivien analyysimenetelmine valinnassa.

Kysy lisää

Mika Porento
Erikoisasiantuntija
Puh. 050 4759607
mika.porento@labtium.fi
Kysy tarjousta!