Labtium tarjoaa kattavan valikoiman analyysimenetelmiä erityyppisten grade control -näytteiden analysointiin

Arvometallien luotettava analysointi rikastusprosessin eri vaiheissa ei palvele ainoastaan rikasteen arvon määrittämisessä vaan koko prosessin optimoinnissa.

Rikastamoiden laboratoriopalveluiden toiminnassa tärkeä kriteeri on analyysitulosten oikea-aikainen toimittaminen. Palvelu voidaan järjestää itse kaivosalueella tai sen läheisyydessä. Labtium voi tarjota tähän kustannustehokkaan ratkaisun.

Arvometallien pitoisuustiedon lisäksi myös pääkomponenttien ja harmealkuaineiden pitoisuustiedot ovat tarpeellisia. Tarvittavia analyysimenetelmiä saattaa olla siten useita ja niiden tarkoituksenmukainen valinta vaikeata.

Analyysimenetelmien valintaan vaikuttaa myös tulosten käyttötarkoitus (esim. prosessinohjaus, lopputuotteen analyysi, kauppa- tai riita-analyysi). Toimitusaika- ja laatuvaatimukset voivat poiketa tulosten käyttötarkoituksesta riippuen ja siten vaikuttaa menetelmien valintaan.

Labtium voi tarjota näihin eri käyttötarkoituksiin soveltuvia menetelmiä. Labtiumin käyttämät yksilölliset arvometallien analyysimenetelmät kattavat perinteiset, gravimetriset ja titrimetriset menetelmät ja toisaalta nopeat, nykyaikaiset instrumentaalianalyysit. Menetelmien valinta vaatii tiivistä yhteistyötä metallurgien ja laboratorioasiantuntijoiden välillä.

Jalometallien (Au, Ag, Pd, Pt) analyysit perustuvat yleensä kuhunkin käyttötarkoitukseen optimoituun Fire Assay- menetelmään

Laajempia analyysipaketteja voidaan käyttää arvometallien määritykseen yhdessä esim. pääkomponenttien ja hivenalkuaineiden kanssa. Näytteen hajotus tapahtuu tavallisesti kuningasvesiliuotuksella tai aggressiivisemmalla natriumperoksidisulatteella. Analysointi tehdään instrumentaalisesti. Myös XRF-analyysejä voidaan käyttää prosessinohjaukseen.

Hivenalkuaineet ja epäpuhtaudet analysoidaan tavallisesti FAAS-, ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikoilla. Eräitä tärkeitä komponentteja ei voida analysoida tavallisemmin käytetyillä instrumentaalitekniikoilla vaan joudutaan käyttämään yksilöllisiä lisäanalyysejä kuten polttotekniikka (esim. rikki – ja hiilianalyysi).

Labtium tarjoaa myös menetelmiä kemiallisiin faasianalyyseihin kuten Cu- ja Ni- analyyseihin sulfidi- ja oksidimineraaleissa ja kullan määritys eri mineralogisissa faaseissa.

Prosessin- ja ympäristönseurannassa käytettyjen on-line analysaattoreiden säännöllinen, luotettava kalibrointi vaatii myös kemiallisten menetelmien käyttöä. Labtiumin laaja menetelmävalikoima kullekin näytetyypille tarjoaa kattavan mahdollisuuden näihin palveluihin.

Kysy lisää

Mika Porento
Erikoisasiantuntija
Puh. 050 4759607
mika.porento@labtium.fi
Kysy tarjousta!