Labtium on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön teollisuuden sivutuotteiden eurooppalaisia liukoisuustestejä

Kaivostoiminnan sivutuotteina syntyy suuria määriä poistettua pintamaata, louhinnan sivukiveä ja rikastehiekkaa. Suurin osa sivutuotteista läjitetään, sijoitetaan altaisiin kaivosalueelle tai käytetään rakentamiseen. Näiden sivutuotteiden karakterisointi ja luokittelu eri käyttötarkoituksia varten täytyy olla ympäristöluvan ja ympäristönsuojelu vaatimusten ja direktiivien mukaista.

Labtium tarjoaa tarvittavat kemialliset testauspalvelut kaivostoiminnan sivutuotteiden karakterisointiin ja seurantaan. Käytämme standardisoituja menetelmiä liukoisuustesteissä ja sulfidisten jätteiden hapontuottokyvyn määrityksessä. Laaja menetelmävalikoimamme kattaa sekä eurooppalaiset että Australiassa ja Pohjois-Amerikassa käytetyt menetelmät kaivostoiminnan sivutuotteiden (sivukivien, jätejakeiden ja rikastushiekan) ympäristövaikutusten, prosessien ja hyötykäytön seurantaan.

 

Liukoisuus

Olemme olleet edelläkävijöitä Suomessa ja EU-alueella liukoisuustestien kehittämistyössä ja käyttöönotossa. Kaivannaisjätteiden ja sulfidipitoisten sivutuotteiden laadun tarkkailuun, neutralointipotentiaalin (NP, ANC) ja hapontuottopotentiaalin (AP, MPA) selvittämiseen käytämme mm. NAG ja ABA testejä.

  •  Neutralointipotentiaali: SFS-EN 15875
  •  Yksivaiheinen NAG testi: ARD Test handbook, Project P387A

Liukoisuuden testaaminen suoritetaan standardisoiduilla liukoisuustesteillä.

  • Läpivirtaustesti (kolonnitesti): CEN/TS 14405
  • Yksivaiheinen ravistelutesti: SFS-EN 12457-1/-2
  • Kaksivaiheinen ravistelutesti: SFS-EN 12457-3

 

Kokonais- ja osittaispitoisuudet

Kuningasvesiliuotusta (SFS-ISO 11466) käytetään määritettäessä esim. maaperän tai kaivannaisjätteen liukenevien metallien maksimaalinen pitoisuus.

Näytteen kokonaisanalyysit ja kokonaispitoisuudet tehdään käyttäen joko XRF-tekniikkaa tai totaaliliuotusta (monihappoliuotus, sulate) yhdistettynä ICP-OES ja ICP-MS-tekniikoihin riippuen tutkittavien alkuaineiden pitoisuustasosta.

 

Lisämenetelmät

Labtium tarjoaa myös laajan valikoiman yksittäisiä analyysimenetelmiä täydentämään kunkin tutkimuskohteen yksilöllisiä testaustarpeita (Katso Lisäanalyysit).

Voimme räätälöidä myös menetelmävalikoimastamme kuhunkin käyttötarkoituksen parhaiten soveltuvat yksilölliset menetelmät.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!