Ilmapäästöt - pienhiukkaset

Ilmapäästöjen osalta teollisuudelle, laitoksille sekä muille toimioille on asetettu velvoitteita.  Labtiumilla on vuosikymmenten kokemus absorptioliuosten, aerosolinäytteiden ja erityyppisille suodattimille kerättyjen hiukkasnäytteiden sekä pölyn ja tuhkien analysoinnista.

Menetelmämme soveltuvat mm. suuren volyymin keräimien, PM 2,5, PM 10, kvartsi-, lasikuitu-, polykarbonaatti-, selluloosa- ja teflonsuodattimien analysointiin. Suodatinmateriaalia valittaessa kannattaa huomioida, että useat suodatinmateriaalit saattavat sisältää merkittäviä pitoisuuksia monia alkuaineita.

Uutena akkreditoituna menetelmänä tarjoamme suodattimille kerättyjen pienhiukkasten alkuaneanalyysin mm. raskasmetallien standardin SFS-EN 14385  (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V) mukaisesti.

Suodatinnäytteille käytettävä liuotusmenetelmä valitaan yhdessä asiakkaan kanssa tutkittavien komponenttien suodatinmateriaalin ja tutkimuksen tarkoituksen perusteella. Käytössämme on useita liuotusmenetelmiä suodattimien vesiuutosta niiden kokonaispitoisuuksien määrittämiseen. Alkuaineiden lisäksi uutetuista vesinäytteistä määritämme anionit (Cl, Br, F, NO3, -, SO42-)

Savukaasujen absorbointiliuosten alkuaineiden (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Se, Si, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) ja elohopean määrityksemme ovat akkreditoituja.

Kysy lisää

Satu Korteniemi
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 050 542 2923
satu.korteniemi@labtium.fi
Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
Puh. 040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi
Kysy tarjousta!