Kasvit paljastavat herkästi ilman kautta kulkeutuvien epäpuhtauksien levinneisyyden

Kaivosten ympäristön kasvillisuuden toistuva seuranta kertoo ilman kautta leviävien epäpuhtauksien vaikutuksesta luontoon koko kaivoksen elinkaaren ajalta. Erityisesti sammalia ja jäkäliä on käytetty laajasti ilmansaasteiden leviämisen arviointiin. Labtiumilla on pitkä kokemus kasvien geokemiallisesta analytiikasta, jota on sovellettu myös bioindikaattoreiden ja ilmansuodattimien analytiikkaan. Tarjoamme monipuolisen esikäsittely-, liuotus- ja analyysimenetelmävalikoiman. Laajat monialkuaineanalyysimme tehdään ICP-OES- ja ICP-MS- tekniikkoilla sekä käyttäen alkuainekohtaisia erillismenetelmiä (esim Hg). Erillisanalyyseinä voimme tehdä esim. kuusiarvoisen kromin määritykset.

Typpihappohajoitukseen perustuvat menetelmät soveltuvat parhaiten orgaanisten näytteiden (kasvit, humus ja pintamaa) metallipitoisuuksien määrittämiseen ympäristökuormitusta arvioitaessa.

Käytössämme on kaksi menetelmää:

Typpihappoliuotus mikroaaltouunissa (EPA 3051). Analysointi ICP-OES- ja ICP-MS- tekniikalla (503P ja 503PM)
Typpihappoliuotus  90 °C:ssa. Analysointi ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikalla (500P ja 500PM).

Silikaattimateriaalien, kuten pölyn, kokonaispitoisuuksien analysointiin voidaan käyttää erilaisia totaalihappoliuouksia.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!