Kaikki kaivostoiminnan ympäristöseurannan toteuttamiseen tarvittavat laboratoriopalvelut yhdestä erikoistuneesta laboratoriosta

Kaivostoiminannan sosiaalisen hyväksynnän kannalta hyvin organisoitu ja läpinäkyvästi toteutettu ympäristönseuranta on muodostunut tärkeimmäksi tekijäksi. Seurannan on katettava kaikki luontoympäristön osa-alueet, joihin kaivostoiminta vaikuttaa. Uskottavuuden ja läpinäkyvyyden takia seurannan on järkevintä pohjautua puolueettoman laboratorion käyttöön.

Labtium on riippumattomana, akkreditoituna laboratoriona ihanteellinen kumppani toteuttamaan tarvittavan analytiikan. Palvelutarjoomamme on kattava näytemateriaalien ja analyysimenetelmien osalta:

  • Prosessivedet
  • Pinta- ja pohjavedet
  • Aerosoli- ja ilmansuodatinnäytteet
  • Maaperä – ja sedimenttinäytteet
  • Bioindikaattorit ja kasvit
  • Sivutuotteet ja jätteet

Kaivostoiminnan sivutuotteina syntyy suuria määriä poistettua pintamaata, louhinnan sivukiveä ja rikastehiekkaa. Suurin osa sivutuotteista läjitetään, sijoitetaan altaisiin kaivosalueelle  tai käytettään rakentamiseen. Näiden sivutuotteiden karakterisointi ja luokittelu eri käyttötarkoituksia varten tulee olla ympäristöluvan, ympäristönsuojeluvaatimusten sekä EU direktiivien mukaista.

Labtium tarjoaa sivutuotteiden karakterisointiin ja seurantaan laajan menetelmävalikoiman. Olemme osallistuneet aktiivisesti sekä Suomessa että EU-tasolla hyväksyttyjen liukoisuustestien määrittelyyn ja käyttöönottoon. Käytämme standardisoituja liukoisuus- ja hapontuottotestejä.  Laajasta valikoimastamme löytyy kunkin kaivoksen erillistarpeisiin soveltuvat menetelmät sekä kaivoksen toiminnan aikaiseen että lopetuksen jälkeiseen seurantaan.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!