Laboratorion tiedonhallintajärjestelmä

Laboratorion tietojärjestelmän (LIMS, Laboratory Information Management System) suunnittelussa tulee huomioida toiminnan luonne, laajuus ja sen kytkeytyminen muihin organisaation omiin tai ulkoisiin tietojärjestelmiin. Keskeistä LIMS-järjestelmässä on tulosten jäljitettävyyden varmistaminen näytteenotosta tulosten raportointiin ja arkistointiin.

Labtiumilla on oman LIMS-suunnittelun integroinnin kautta pitkä kokemus laboratorion tiedonhallintajärjestelmän suunnittelusta ja käyttöönotosta.  Labtium tarjoaa LIMS-järjestelmän perustamiseen liittyviä asiantuntija palveluja:

  • Tietojärjestelmän tarvekartoitus
  • Tietojärjestelmän ja –aineistojen määrittely sekä kuvaus
  • Raportoinnin ja arkistoinnin määrittely ja jäljitettävyyden varmistaminen
  • Laitteistojen ja LIMS-järjestelmän välisen tietoliikenteen suunnittelu
  • Järjestelmätoimittajan valinta
  • Käyttöönottovaiheen tuki ja henkilöstökoulutus
  • Tuotantovaiheen tuki ja tietojärjestelmäauditoinnit

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!