Labtium tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja kaivosten laboratoriopalveluiden järjestämiseksi joko kaivosten omille laboratorioille tai ulkoistettuna palveluna

Labtiumin kaivoslaboratoriokumppanuus kattaa kaivosten omien laboratorioiden palvelujen täydentämisestä ja tukemisesta aina täysin ulkoistettuihin analyyttisiin laboratorioihin.
Labtiumin asiantuntijat voivat suunnitella esim. katselmuksen perusteella yhdessä asiakkaan kanssa toimivan laboratorion tarvittavat uudistukset ja muutokset toimintapoihin.
Labtium tarjoaa laajasti eri vaihtoehtoja toimivan laboratoriokumppanuuden rakentamiseksi kaivoyhtiöiden kanssa:

 • Lisä- , tarkistus- ja kauppa-analyysien teko sekä hetkellisen ylikuormituksen purku (esim. inventointikampanjat, kesälomat) kaivosten laboratorioille (Katso Rikastenäytteiden analyysit).
 • Toimivien laboratorioiden uudenaikaistaminen katselmuksen avulla. Esim. henkilöstön lisäkoulutus, menetelmäkehitys, laitehankinnat.
 • QA/QC- ja LIMS- järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto.
 • Laboratoriotilojen suunnittelu ja automaatiotarpeiden kartoitus.
 • Asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvien menetelmien ja prosessien valinta ja käyttöönotto.
 • Laboratoriohenkilöstön teoreettinen ja käytännön koulutus esim. Labtiumin tiloissa.
 • Kaivoksen oman laboratorion ohjaus ja tuki kaivoksen käyttöönoton yhteydessä.
 • Laboratorion johdon/kemistin ulkoistus.
 • Ulkoistetun laboratoriopalvelun aloitus kaivoksen tiloissa. Asiakas voi siirtää palvelun omaan hallintaansa määräajan jälkeen.
 • Täysin ulkoistettu laboratorio – ja testauspalvelu koko kaivoksen elinkaaren ajalle joko kaivosalueella tai Labtiumin lähimmän toimipisteen kautta.
 • Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!