Labtium tarjoaa kattavan valikoiman analyysimenetelmiä erityyppisten grade control -näytteiden analysointiin

Luotettavien ja oikea-aikaisten malmianalyysien saatavuus selektiivisessä louhinnassa on erittäin tärkeätä räjäytysten, louhinnan, malmin ja sivukiven luokittelun ja läjityksen sekä rikastamon syötteen optimoinnin kannalta.

Totaalipitoisuuksien analysointi ei aina anna parasta tietoa näiden kriittisten päätösten tekemiseen. Joissakin malmityypeissä arvoalkuaineen pitoisuus varsinaisesti hyödynnettävässä mineralogisessa faasissa on monesti tärkein analyyttinen tieto metallurgisen prosessin säädössä. Lisäksi usein myös malmin rikastusprosessin ja lopputuotteen laatuun vaikuttavien pääalkuaineiden ja harmeiden pitoisuustieto on tärkeää jo malmin rajauksessa ja luokittelussa.

Analyysimenetelmien valinta on siten hyvin haasteellista ja vaikuttaa suoraan rikastusprosessin tehokkuuteen ja siten myös kaivoksen taloudelliseen tulokseen. Labtiumin asiantuntijat voivat auttaa menetelmien valinnassa vastaamaan kunkin kaivoksen erillistarpeita.

Kultamalmien analysoinnissa voidaan käyttää joko Fire Assay-tekniikkaa tai syanidointia. Klassisella Fire Assay-menetelmällä saadaan kullan kokonaispitoisuus  – sekä metallinen ja refraktorinen kulta. Syanidointimenetelmillä saadaan vain vapaan, metallisen kullan pitoisuus, mikä on tietysti etu jos itse rikastusprosessissa käytetään painovoimarikastusta tai syanidointia. Syanidiliukoisen kullan määritykseen suosittelemme Labtiumin menetelmää  236A , jossa uutto tapahtuu samanaikaisesti kuulajauhatuksen kanssa käytettäessä PAL1000-laitteistoa ja LechWell™- reagenssia. Fire Assay -rikastusmenetelmä voidaan yhdistää eri analyysimenetelmiin – joko FAAS-, ICP-OES- tai gravimetriseen menetelmääan (704A/P and 705A/P). ICP-OES-tekniikalla voidaan analysoida kullan lisäksi myös Pd ja Pt. Joillekin malmityypeille voidaan käyttää myös kuningasvesiliuotusta ja FAAS-määritysrä.

Perusmetallimalmien analysointiin on käytettävissä useita menetelmiä riippuen alkuaineista ja pitoisuustasoista. Yleisimmin käytettyjä ovat eri kuningasvesiliuotuksen muunnelmat (esim. menetelmä 510P). Samoin myös natriumperoksidisulate ja ICP-OES-analyysi soveltuvat useiden malmityyppien analysointiin (menetelmä 720P).

XRF-menetelmät joko tarkkaa, perinteistä WD-XRF käyttäen tai “pöytämallista”, puolikvantitatiivista ED-XRF-spektrometriä käyttäen soveltuvat kokonaispitoisuuksien määritykseen laajalle alkuainevalikoimalle nopealla toimitusajalla.

Perusmetallianalyyseja voidaan täydentää kemiallisten faasianalyysien avulla. Näiden menetelmien avulla voidaan määrittää esim. Cu- ja Ni- pitoisuudet sulfidi – ja oksidifaaseissa. Samoin analyysejä joudutaan monesti täydentämään yksilöllisillä analyysimenetelmillä esim. rikin määritys polttotekniikalla (katso Lisäanalyysit)

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!