Labtium on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti kaivosten ja mineraalien rikastuksen tarpeisiin kattavan näyte-esikäsittely- ja analyysipalveluvalikoiman

Labtium tarjoaa laajan valikoiman analyysi- ja asiantuntijapalveluja tukemaan kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä aina etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantovaiheeseen ja ympäristön seurantaan.

Kaivostoiminnan laboratoriopalveluiden tarpeet ovat moninaiset kattaen malminetsinnän, louhinnan ja rikastusprosessin ohjauksen, loppu- ja sivutuotteiden analysoinnin ja testauksen sekä ympäristön ja rikastehiekan valvonnan.

Korkealaatuinen ja tehokas laboratoriopalvelu onkin eräs kaivostoiminnan herkimmistä teknisistä tukipalveluista. Laadukkaat, luotettavat ja nopeat analyysit ovatkin kriittisiä sekä louhinnan ja rikastuksen optimoinnissa  että ympäristönseurannassa. Analyysi- ja testausprosessit ovat hyvin monimutkaisia ja niiden on vastattava nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Palvelujen ylläpitäminen vaatimusten mukaisina vaatii jatkuvaa menetelmien kehittämistä ja henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä. Ulkopuolisen, riippumattoman ja laboratoriopalveluihin erikoistuneen laboratorion käyttö näiden palvelujen tuottamiseen lisää myös kaivosyhtiön uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä sidosryhmiin.

Kaivoslaboratoriokumppanuus  Labtiumin kanssa tarjoaa eri vaihtoehtoja kaivosten oman laboratorion palvelujen tukemisesta ja täydentämisestä aina täysin ulkoistettuun analyyttiseen laboratorioon.

Grade control -näytteiden esikäsittely- ja analyysipalvelujen lisäksi analysoimme mineraalien rikastusprosessin eri vaiheiden näytteet syötteestä rikastushiekkaan ja lopputuotteiden  kauppa- ja riita-analyyseihin. Labtiumin laajasta menetelmävalikoimasta löytyy aina parhaiten soveltuva menetelmä mitä haasteellisimmille näytetyypeille ja alkuaineille.

Labtium on myös Tukesin hyväksymä jalometallien tarkastuslaitos. Teemme jalometalliharkkojen puhtausanalyysejä ja tarkastusleimauksia.

Kiinteiden rikastenäytteiden lisäksi Labtium analysoi lietteitä ja prosessivesiä.

Ympäristönseurantaan Labtium tarjoaa laajan valikoiman menetelmiä mm. pohja- ja pintaveden, kasvillisuuden, maaperän, sedimenttien ja ilmansuodattimien analysointiin.

Kaivostoiminnan sivutuotteiden liukoisuustestiemme valikoima on laajin Pohjoismaissa. Olemme mm. olleet aktiivisesti kehittämässä eurooppalaisia standardimenetelmiä.

Kaikki nämä palvelut voidaan paketoida yhdeksi kokonaisuudeksi, joka räätälöidään kunkin kaivoksen erillistarpeiden mukaan. Palvelun voimme tarjota paikanpäällä tai kattavan laboratorioverkostomme kautta.

Palveluvalikoimamme malminetsinnän tarpeisiin ovat myös monipuoliset (Katso Malminetsintä).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Kysy tarjousta!