Malminetsintä ja kaivostoiminta


Eurofins Labtium Oy on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin kattavan näyte-esikäsittely- ja analyysipalveluvalikoiman

Eurofins Labtium Oy on sitoutunut tuottamaan tehokkaita ja luotettavia analyysipalveluja parhaiten soveltuvilla menetelmillä koko kaivoksen elinkaaren ajan.
Tarjoamme laajan valikoiman analyysi- ja asiantuntijapalveluja tukemaan kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä aina etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantoon ja ympäristön seurantaan.

Eurofins Labtium Oy on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin kattavan näyte-esikäsittely- ja analyysipalveluvalikoiman.

Eurofins Labtium Oy on sitoutunut tuottamaan tehokkaita ja luotettavia analyysipalveluja parhaiten soveltuvilla menetelmillä koko kaivoksen elinkaaren ajan.

Tarjoamme laajan valikoiman analyysi- ja asiantuntijapalveluja tukemaan kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä aina etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantoon ja ympäristön seurantaan.

Eurofins Labtium Oy on ensimmäinen geoanalyyttisistä laboratorioista maailmassa, jolle on myönnetty akkreditointi. Olemme jo vuodesta 1994 lähtien olleet FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T025, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Suurin osa rutiinimenetelmistämme sisältyy akkreditoituun pätevyysalueeseemme.

Malminetsinnän menetelmävalikoimamme on kattava sisältäen lähes kaikki parhaiden käytäntöjen mukaiset analyysimenetelmät. Monipuolisen esikäsittelylaitteistomme avulla pystymme räätälöimään palvelut asiakkaan tarpeiden, hankkeen strategisen vaiheen ja tutkittava malmin ominaisuuksien mukaan.

Osallistumme tarvittaessa analyysimenetelmien valintaan jo malminetsintäprojektin suunnitteluvaiheessa. Koko analyysiprosessi näytteenotosta lähtien on suunniteltava huolellisesti, jotta projektin tulokset vastaavat laadullisesti kansainvälisiä vaatimuksia.

Mineraali- ja malmivarojen arviointiin Eurofins Labtium Oy tarjoaa laaja valikoima näyte-esikäsittely- ja analyysimenetelmiä, jotka täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt parhaat käytännöt ja raportointia koskevat vaatimukset – esimerkiksi Kanadan NI 43-10 – ja Australian JORC-koodit.

Eurofins Labtium Oy tarjoaa laajan valikoiman palveluja kaivosten louhinnan ja rikastuksen tarpeisiin. Malminetsintä ja Grade control-näytteiden esikäsittelyn ja analyysien lisäksi analysoimme prosessinäytteitä rikastusprosessin eri vaiheista – mukaanlukien lopputuotteiden kauppa- ja riita-analyysit.

Täydentämään asiakkaidemme tarpeita kaivostoiminnassa, Eurofins Labtium Oy tarjoaa kattavaa ja täyden valikoiman palveluja ympäristöseurantaan. Nämä palvelut sisältävät analyysimenetelmiä prosessi-, pinta- ja pohjavesille sekä sedimenteille, maaperänäytteille, kasveille ja ilmansuodattimille jne. Lisäksi valikoimamme sivutuotteiden ja rikastushiekkojen liukoisuustestejä on kattava.

Tarjoamme erilaisia kumppanuusvaihtoehtoja kaivosten laboratoriopalvelujen toteuttamiseksi. Voimme suunnitella laboratoriotilat ja -palvelut jo toimiville tai aloittaville kaivoksille. Voimme toteuttaa täysin ulkoistetun laboratoriopalvelun joko paikanpäällä kaivosaluella tai kattavan laboratorioverkostomme kautta.

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!