Räätälöityjä ratkaisuja laboratoriotoimintojen järjestämiseksi joko asiakkaan omassa laboratoriossa tai ulkoistettuna palveluna

Labtiumin laboratoriokumppanuus kattaa kaiken omien laboratoriotoimintojen täydentämisestä ja tukemisesta aina täysin ulkoistettuihin laboratorioihin. Oman laajan laboratoriotoimintamme ja asiakasprojektiemme kautta meillä on vankka kokemus laboratorioiden perustamisesta ja uudelleen järjestelystä, laboratoriotoimintojen kehittämisestä sekä toiminnan johtamisesta.

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja toimivan laboratoriokumppanuuden rakentamiseksi asiakkaan kanssa:

  • Apua hetkellisiin ylikuormitustilanteisiin (ruuhkahuiput, lomakausi ja muu tilapäinen resurssivajaus, kehityshankkeet)
  • Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet
  • Toimijan oman laboratorion ohjaus ja tuki käyttöönoton yhteydessä
  • Toimivien laboratorioiden uudenaikaistaminen (laitehankinnat ja käyttöönotot, henkilöstön koulutus)
  • Laatujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
  • Asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvien menetelmien valinta ja käyttöönotto
  • Menetelmäkehitys
  • Laboratoriohenkilöstön teoreettinen ja käytännön koulutus
  • Laboratorion johtamisen ulkoistus
  • Ulkoistettu laboratoriotoiminto joko asiakkaan tai Labtiumin tiloissa
Kysy tarjousta!