Erityispalvelut

Analyysi- ja testauspalveluiden lisäksi Labtium tarjoaa vankkaan osaamiseen ja asiantuntemukseen pohjautuvia erityispalveluita.

  • Geologian ja kaivosteollisuuden osaamisemme perustuu kokemukseemme Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriotoiminnasta
  • Sellu- ja paperiteollisuuden tietotaito juontuu Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab:n (KCL) laboratoriotoiminnasta
  • Energia-alan kokemus on pääosin peräisin Vapo Oy:n ja VTT:n energialaboratorioista sekä ENAS Oy:stä
  • Ympäristöosaamisemme pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseemme monitorointiprojekteista sekä aktiiviseen osallistumiseen eurooppalaiseen (CEN) ja kansainväliseen (ISO) menetelmäkehitykseen
  • Materiaalianalytiikan monipuolista osaamista olemme hankkineet teollisuuden raaka-aine- ja tuotetestauksessa sekä kierrätyksessä.
  • Laboratoriotoiminnan kehittämiseen olemme erikoistuneet vuosien mittaan erilaisissa omissa ja asiakkaiden kehityshankkeissa
Kysy tarjousta!