Teollisuuden sivutuotteiden, tuhkan ja jätteiden hyötykäyttö ja kaatopaikkakelpoisuus

Valtioneuvoston antamien asetusten mukaan teollisuuden sivutuotteet, tuhkat ja jätteet on testattava ennen niiden hyötykäyttöä tai sijoittamista kaatopaikalle.

Betonijätteen ja tuhkan hyötykäyttö maarakentamisessa

Betonijätteitä sekä lento- ja pohjatuhkia voidaan hyödyntää maanrakentamisessa, mikäli niiden käyttöön ei tarvita ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Valtioneuvoston asetusten 331/2013 ja 843/2017 mukaisella perusmäärittelyllä osoitetaan sivutuotteen kuuluvan asetusten soveltamisalaan ja laadunvalvontatesteillä seurataan sivutuotteen ominaisuuksien pysymistä perusmäärittelyn mukaisina.

Tuhkien hyötykäyttö lannoitevalmisteena

Lento- ja pohjatuhkia voidaan hyödyntää myös lannoitevalmisteina. Valtioneuvoston asetuksen 1784/14/2011 mukaisella testauksella määritellään tuhkan ominaisuudet sekä osoitetaan sen kuuluvan tiettyyn tyyppinimiryhmään.

Kaatopaikkakelpoisuus

Mikäli sivutuotetta tai jätettä ei voida hyödyntää, on selvitettävä sen kaatopaikkakelpoisuus. Valtioneuvoston asetus 331/2013 määrittelee kaatopaikkatyypeittäin sivutuotteesta tai jätteestä tutkittavat ominaisuudet.

Analyysipaketit tarpeesi mukaan

Tarjoamme sinulle kattavan valikoiman palveluita toteuttamaan valtioneuvoston asetusten mukaisen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestauksen. Valitse tarpeesi mukainen kokonaisuus tai pyydä meitä räätälöimään testaus juuri sinun näytteille soveltuvaksi!

 • Testauksen suunnittelu
 • Näytteenotto
 • Näytteenoton opastus
 • Näytteen esikäsittely
 • Kokonaispitoisuuksien määrittämien (haitalliset aineet, pää-, hiven- ja sivuravinteet)
  • Mikroaaltouuniavusteinen HF/HNO3/HCl –uutto
  • Kuningasvesiuutto
  • Röntgenfluoresenssi  (XRF –menetelmät)
 • Orgaanisten yhdisteiden määrittäminen (alihankintana)
  • PAH
  • PCB
  • Mineraaliset öljyt
  • BTEX
  • TOC
 • Liukoisuustestus
  • SFS-EN 14405:2017, läpivirtaustesti (kolonnitesti)
  • SFS-EN 12457-1/-2, yksivaiheinen ravistelutesti
  • SFS-EN 12457-3, kaksivaiheinen ravistelutesti
  • Liuoksista määritettävät haitalliset aineet ja ominaisuudet (As, Ba, Cr, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, Cl, DOC, F, fenoli-indeksi SO42-, pH, johtokyky)
 • Hehkutushäviö, LOI
 • Kosteus
 • Kalkitusaineen neutraloivakyky
 • Kationinvaihtokapasiteetti, CEC
 • Raekoko
 • Vesiliukoiset ravinteet
 • Raportointi
  • Tulosraportti, pitoisuudet/liukoisuudet mg/kg kuiva-ainetta
  • Tulosten vertailu lainsäädäntöön
  • Lausunto sivutuotteen/jätteen hyötykäyttö/kaatopaikkakelpoisuudesta

MIKSI LABTIUM?

Ei vain analyysejä –vaan asiantuntemusta

Olemme olleet alusta alkaen aktiivisesti mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön teollisuuden sivutuotteiden eurooppalaisia (CEN) ja kansainvälisiä (ISO) testausmenetelmiä. Kokemuksemme erilaisten materiaalien liukoisuusominaisuuksien testauksesta alkoi jo 90-luvulla. Tarjoamme sinulle luotettavaa ja puolueetonta testausta Suomen pisimmällä kokemuksella.

Kysy lisää

Kysy tarjousta!