Analyysivalikoima

Analyysivalikoimaamme kuuluvat mm.:

 • Lämpöarvomääritykset (Kalorimetrinen ja tehollinen)
 • Kosteuspitoisuus
 • Tuhkapitoisuus 550°C ja 815°C
 • Haihtuvat aineet
 • CHN-analyysi (hiili-, vety- ja typpipitoisuus)
 • Rikkipitoisuus
 • Halogeenit (kloori-, fluori- ja bromipitoisuudet)
 • Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (Hapettavat olosuhteet)
 • Polttoaineiden ja muiden materiaalien fyysiset ominaisuudet; tilavuuspainot, energiatiheydet, seulonnat, käsittelykestävyys, dimensiot, palakokojakaumat, pellettien sisäinen partikkelikokojakauma (pölypoltto),  tuhkien, petihiekkojen, kalkkien ym. lisäaineiden yms. rae- ja partikkelikokoanalyysit; seulonnat ja laserdiffraktio (kuiva ja neste)
 • Päästökauppaan liittyvä analytiikka ja laskenta mm. kierrätyspolttoaineen biohajoavan/fossiilisen osuuden määritys
 •  Metallinen alumiini
 • Polttoaineiden ja tuhkien alkuainepitoisuusmääritysten paketteja (ICP-OES; Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ba, Pb, Al, Ca, K, Mg, Na, P, S, Si,B ja ICP-MS; Ti, V, Cr, MN, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ba, Pb, Li, Be, As, Se, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Hg, Tl, Bi, Th, U), XRF-analyysit
 • Kierrätyspuun luokitus B/C
 • Puupellettien standardin mukaiset analyysipaketit
 • Erilaisia uuttoja, hajotuksia ja fraktiointeja
 • Vesiliukoiset Na + K
 • TC-TIC-TOC
 • Tuhkan sulamispisteet
 • Palamattomat/ hehkutusjäännnös 550C ja 815C
 • TGA; TG-analyysi (proximate), TG-analyysi (Burning profile)
 • Tuhkien hyötykäyttöön liittyvät laadunvalvonta analyysit; 2-vaiheiset ravistelutestit, lannoiteanalyysit

Kysy lisää

Janne Nalkki
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 5467 529
janne.nalkki@labtium.fi
Minna Salonen
Asiantuntija
Puh. 050 589 9681
minna.salonen@labtium.fi
Kysy tarjousta!