Kemikaalien talteenottoon ja energian tuotantoon liittyvä analytiikka

Tiukentuneet päästörajoitukset ja biotuotteiden valmistuksen mahdolliset sivuvaikutukset, esim. ligniinin poisto, vaikutukset kemikaalikiertoon vaativat syvällistä ymmärrystä prosessin kemiallisesta ja fysikaalisesta luonteesta sekä käyttäytymisestä.

Labtium tarjoaa myös REACH-rekisteröintiä varten tarvittavaa valko-, viher- ja mustalipeäanalytiikkaa.

Talteenotto

Kasvanut kiinnostus vierasaineisiin ja niiden poistamiseen sekä saostumien ehkäisyyn talteenoton prosesseista on lisännyt tarvetta analysoida lipeäkierron kemiallista koostumusta.

Sivutuotteet

Sivutuotteiden (esim. ligniini, tärpätti ja mäntyöljy) saannon kasvattamista voidaan tehostaa säännöllisellä seurantatutkimuksella. Tarjoamme sivutuotteiden analytiikkaan ja puhtauden prosessin erivaiheissa arvokasta tietoa.

Kysy lisää

Jorma Torniainen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 829 4669
jorma.torniainen@labtium.fi
Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
Puh. 040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi
Kysy tarjousta!