Kemikaalikierron pitkäaikaisseuranta

Mustalipeän koostumus kemikaalikierrossa on tärkeää määrittää säännöllisin väliajoin. Seurantatutkimuksen ansiosta tehtaalla on valmista vertailuaineistoa toimivan prosessin lipeästä, jos prosessiin tulee käyttöhäiriö, mikä nopeuttaa ongelman ratkaisua huomattavasti.

Edut

Maksimaalisen hyödyn saamiseksi mittaustuloksista samat määritykset tulisi tehdä toistuvasti. Tämä on tärkeää, koska suljettujen vesikiertojen takia tiettyjen aineiden rikastuminen prosessiin kasvaa. Jos rikastuminen havaitaan ajoissa, pystytään prosessin toimintaan puuttumaan.

Olemme laatineet tärkeimmistä mustalipeän analyyseistä kaksi pakettia: peruspaketin sekä haihduttamo- ja polttopaketin.

Peruspaketti

Peruspaketti soveltuu säännöllisin väliajoin tehtäviin seurantamittauksiin (4-6 kertaa vuodessa), vaikka lipeä olisi hyvälaatuista ja prosessi toimisi moitteettomasti.

Haihduttamo- ja polttopaketti

Haihduttamo- ja polttopaketti koostuu mittauksista, jotka ovat tärkeitä haihduttamon ja soodakattilan ajon kannalta. Mittaukset suoritetaan tarpeen mukaan peruspaketin lisäksi. Niitä ei ole kuitenkaan tarpeellista suorittaa yhtä usein kuin peruspakettia.

Kysy lisää

Jorma Torniainen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 829 4669
jorma.torniainen@labtium.fi
Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
Puh. 040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi
Kysy tarjousta!