Biomassan kemiallinen karakterisointi

Tarjoamme monipuolisia testaus- ja analysointipalveluita biomassan ja –prosessien tutkimuksen ja kehittämisen tueksi. Meillä on vuosikymmenien kokemus ja erinomaiset valmiudet perinteisten massojen sekä erilaisten kuitufraktioiden ja prosessisuodosten analysointiin.

Tyypillisiä analyysejä ovat mm:

  • hiilihydraatit (selluloosa, hemiselluloosat) kiinteistä ja liuosnäytteistä
  • ligniinipitoisuus
  • Puun uuteaineet
  • liukosellun kemiallinen karakterisointi (selluloosan alkaliliukoisuus ja –resistanssi, selluloosan reaktiivisuus Fock-menetelmällä)
  • mustalipeän suopa- ja mäntyöljypitoisuudet
  • metallit ja alkuaineet
  • summaparametrit kuten kiintoaine, TOC, alkaliniteetti
  • kloori, typpi rikki ja niiden yhdisteet

Teemme tiivistä yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden ja teollisten toimijoiden kanssa biomassan ja –prosessien kehityshankkeissa.

Kysy lisää

Tiina Hausalo
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 7079
tiina.hausalo@labtium.fi
Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
Puh. 040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi
Kysy tarjousta!