Biometsäteollisuuden asiantuntija- ja laboratoriopalvelut

Labtiumin metsäteollisuuden tietotaitomme juontuu Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab:n (KCL) aikaisesta laboratoriotoiminnasta. Pitkä kokemuksemme metsäteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeista (esim. sellun keitto ja valkaisu, kemikaalien talteenotto, biojalostamo) on luonut valmiuden tukea teollisuutta kemiallisen analytiikan keinoin niin perinteisissä sovelluksissa kuin uusissakin innovaatioissa.

Monipuoliset laboratorio- ja asiantuntijapalvelumme kattavat sellu- / biotuoteteollisuuden tarpeet raaka-aineista lopputuotteisiin asti sivuvirtoja ja ympäristön seurantaa unohtamatta. Esikäsittely- ja mittausvalikoimamme soveltuu sekä perinteisen teollisuuden erilaisille näytetyypeille että biojalostuksen tarpeisiin. Näytetyypeistä esimerkkeinä hake, kuori, massa, lipeät, suodokset, ligniini, mäntyöljy, tärpätti, suopa, saostumat jne.

Käytössämme on tarkoituksen mukaiset analyysimenetelmät ja laitetekniikat sekä tehokas alihankintaverkosto. Taitava ja kokenut henkilöstömme toteuttaa joustavasti ja innovatiivisesti asiakkaidemme toimeksiannot kyseiseen tarpeeseen kehitetyin menetelmin.

Tarjoamme lisäksi räätälöityä henkilöstökoulutusta sekä menetelmäkehitystä asiakkaidemme tarpeisiin.

Kysy lisää

Jorma Torniainen
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 040 829 4669
jorma.torniainen@labtium.fi
Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
Puh. 040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi
Kysy tarjousta!