Laatu ja akkreditointi

Laatu ja akkreditointi

Eurofins Labtiumin laatu- ja toimintajärjestelmä perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025. Laatujärjestelmän avulla varmistamme, että tuottamamme palvelu on käytettävissä ajallaan ja vastaa sisällöltään asiakkaan kanssa sovittua, ja että sillä on asiakkaalle tarkoituksenmukainen laatutaso. Toimintamme on kaikissa tilanteissa puolueetonta sekä asiakassuhteissa luottamuksellista. Laatujärjestelmämme toteutumista seurataan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla.

Laadun kehittäminen Eurofins Labtium Oy:ssä perustuu aktiiviseen asiakaspalautteen keräämiseen ja sen systemaattiseen hyödyntämiseen. Näin varmistamme, että toimintamme on asiakkaiden odottamalla tasolla ja tunnistamme toiminnan jatkuvan parantamisen kannalta keskeisiä asioita.

 

Akkreditointi

Eurofins Labtium Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T025, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

Akkreditoinnilla tarkoitetaan analyysi- ja testaustoiminnan pätevyyden toteamista. Akkreditoinnilla varmistetaan, että akkreditoidun toimielimen tarjoamat palvelut tunnustetaan ja hyväksytään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Eurofins Labtium Oy:n akkreditointi on lähtöisin jo vuodelta 1994 ja akkreditointimme kattaa tärkeimmät analyysi- ja testausmenetelmämme.

Kysy lisää

Hanna Kahelin
Laatupäällikkö
Puh. 050 374 1204
hanna.kahelin@labtium.fi
Kysy tarjousta!