Marraskuisen asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset ovat valmistuneet. Asiakkaidemme mukaan meihin on helppo ottaa yhteyttä. He myös arvostavat sitä, että ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja ovat tyytyväisiä tapaan, jolla otamme ne huomioon toiminnassamme.

Kiitämme kaikkia nyt asiakaskyselyyn vastanneita sekä myös vuoden aikana meille palautetta antaneita asiakkaitamme. Palaute on meille hyvin tärkeä työkalu, kun kehitämme toimintaamme edelleen.

Kysy tarjousta!